binární příd. (z lat.) skládající se ze dvou jednotlivostí, obsahující dvě složky; dvojčlenný, dvojitý, podvojný: b. nomenklatura pojmenovávání dvěma jmény; chem. b. směs dvou látek, mat. b. forma; jaz. b. protiklad