bisexuální příd. biol. dvojpohlavní, obojpohlavní, hermafroditický: b. jedinec; druhotně b.; přísl. bisexuálně; podst. bisexuálnost, -i ž.