blanket, -u m. (6. j. -u, -ě) (z něm. driv. fr.) nevyplněný tiskopis, formulář k vyplnění: telegrafní b.; b. vysvědčení; blanketový příd.: práv. b. zákon upravující jen rámcově a vyžadující detailních předpisů prováděcích