bohatství, -í (†bohatstvo, -a) s. 1. velký majetek, značné jmění; stav toho, kdo je bohatý; zámožnost, majetnost: peněžité b.; národní b.; oslnit leskem b.; – vyrůstat v b.; přen. duchovní b. 2. veliké množství; hojnost: b. rud; nerostné b.; b. jiskřících forem (Břez.); b. melodií, tónů rozmanitost, bohatost