bonhomie [-no-], -e ž. (z fr.) kniž. dobráctví, dobromyslnost, dobrosrdečnost: b. starého mládence; přen. literární b. (J. Čap.) shovívavost, nenáročnost