busta, bysta, -y ž. (z fr.) sochařský portrét hlavy a části prsou; poprsí: Goethova b.; busty slavných mužů; sádrová, bronzová b.