*bytnost, -i ž. 1. kniž. jsoucnost, existence; podstata: samotná b. člověka; ztratit vědomí své b-i; žít celou b-í; kořen národní b-i; b. smlouvy (zast.) †2. bytost: zlá, podivná b.; změna celé b-i něčí