císař, -e m. (1. mn. -ové, řidč. -i) (císařovna v. t.) (z lat. zákl.) nejvyšší titul monarchického panovníka: c. rakouský; římský c.; c. pán; jaký c., takový písař (přísloví); lépe mluvit s c-em nežli s písařem (přísloví) osoba výše postavená se zprav. chová vlídněji; expr. zdrob. *císaříček, -čka m.