Nalezeno 45 heslových statí.

baccarat

[-ka-], bakarat, -tu m. (6. j. -u) (z fr.) hazardní hra v karty

car

, -a (1. mn. -ové) (zast. cář, -e, cár, -a) m. (carevna, cařice v. t.) titul bývalého panovníka u vý…

carát

v. cirát

†carevice

, -e ž. dcera cara (Havl.)

carevič

(*carevic), -e m. (1. mn. -i, -ové) syn cara: c. Marko

carevna

, -y (2. mn. -ven) (†cařice, -e) ž. 1. k car; titul panovnice (zvl. v předrevolučním Rusku): c. Kate…

carioca

[ka-ka], karioka, -y ž. společenský tanec jihoamerického původu; hudební skladba k němu: tančit, hrá…

carismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. vládní forma u východních a jižních Slovanů, zvl. v předrevolučním Rus…

carista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec carismu; caristický [-ty-] příd. prováděný caristy, jsoucí v duchu car…

caro-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova car, a to 1. jako s jejím předmětem…

*carofil

, *caromil, -a m. (1. mn. -ové) milovník stoupenec carismu, cara; *carofilský, *caromilský příd. c-á…

*caropapežství

, s., *caropapismus [-iz-], -mu m. césaropapismus

carovrah

, -a m. (mn. 1. -hové, -zi, 6. -zích) vrah cara

carovražda

, -y ž. zavraždění cara, atentát na cara

†carová

, ž. carevna (Erb.)

carovati

ned. řidč. být carem a vládnout

carr-

v. kar-

carský

(†cárský, †cařský, †cářský) příd. k car: c-á vláda; c-é Rusko; c-á garda; c-á opera; c-á služba veli…

carství

(†cárství, †cařství, †cářství), -í (†carstvo, †cárstvo, †cařstvo, -a) s. 1. carská říše; zř. říše vů…

*carstvovati

ned. (z rus.) (~; nad kým, čím) panovat, vládnout jako car: carstvoval přes půl století; přen. všude…

čtyrkrejcar

, řidč. čtyř- (†čtyřkrejcarák, Staš.), -u m. někdejší mince platící čtyři krejcary; čtyrák, čtverák;…

desetikrejcar

, -u m. (dř.) mince platící deset krejcarů

dvoukrejcar

, -u m. někdejší mince platící dva krejcary; dvoukrejcarový příd.: d-á houska; přen. d-á zábava laci…

grejcar

v. krejcar

kocar

, -u m. nář. bič, karabáč (Herb. aj.)

krejcar

(ob. grejcar), -u m. (z něm.) 1. (dř.) setina zlatky 2. ob. malý peníz n. malá peněžitá částka vůbec…

krejcarový

v. krejcar

macarát

, -a m. bílý protáhlý mlok se slabýma nožkama, z jihoevropských podzemních vod; zool. rod Proteus: m…

mccarthismus

[mek-kartyz-], -mu m. polit. (v USA) pronásledování pokrokových občanů kongresovým výborem pro tzv. …

mccarthista

[mek-karty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec mccarthismu

mccarthyovský

[mek-karty-] příd. jsoucí v duchu mccarthysmu: m-á inkvizice (R. právo)

Nicaragua

[nyka-], -guy ž. (j. 3., 6. -gui, 4. -guu, 7. -guou) jeden ze středoamerických států; nicaragujský p…

pětikrejcarový

příd. platící, stojící pět krejcarů

plucar

, -u m. (z něm.) 1. nář. hliněný džbán n. jiná baňatá nádoba (Kosm., K. Čap.) 2. zahr. tykev obrovsk…

půlkrejcar

(ob. půlgrejcar, půlkrejcarák, půlgrejcarák, 6. mn. -cích), -u m. (dř.) mince, kt. platila půl krejc…

sajdkár

, sidecar [sajtkár], -u m. (6. j. -u) (slang. sajdkára, -y ž., Maj.) (z angl.) postranní přívěsný vo…

sidecar

v. sajdkár

šestikrejcar

, -u m. řidč. někdejší mince (za Rak.-Uh.) platící šest krejcarů; šesták (ob.); šestikrejcarový příd…

šnycar

, -u m. (z něm.) poněk. zast. ob. truhlářský n. knihařský nůž (Baar, Herrm.)

Švajcar

v. Švýcar

švancara

, -y ž., švancar, -u m. (z něm. zákl.) zast. ob. širočina (Herb.)

Švejcar

, švejc- v. Švýcar, švýc-

Švýcar

(†Švajcar Jir., †Švejcar Koll.), -a m. (Švýcarka, -y ž.) obyvatel Švýcarska; švýcar v. t.; Švýcars…

švýcar

, -a m. 1. námezdný voják strážní služby, zvl. papežovy (původně ze Švýcar): ozbrojení š-ři 2. řidč.…

tříkrejcar

, -u m. někdejší mince platící tři krejcary; tříkrejcarový příd.: t. kolek; t-é žemličky