certle, celtle, -e ž. (z něm.) poněk. zast. ob. tvrdý bonbón podlouhlého tvaru: sladové c.; celtle proti kašli; zdrob. certlička, celtlička, -y ž.