chrást, chřást, -u m. (6. j. -u) (*chrást, -i ž., *chřástí, -í s.) listí z řepy, zeleniny ap.: řepný, kukuřičný, zelný ch.; okrajovat chrásty; chřadnout jako ch.; kouříval sušenou chrást bramborovou (Svět.) nať; řepné chřástí (Hol.); zdrob. chrástek (*chřástek, Prav.), -stku m. (6. mn. -tcích); expr. zdrob. chřásteček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)