cukrový příd. k cukr; z cukru vyrobený, cukr obsahující; k cukru se vztahující, cukru podobný; cukerný: c-á homole; c-é pečivo; c-á vata druh pouťové sladkosti; c-á voda v níž je rozpuštěn cukr; přen. c-é zoubky bílé jako cukr; c-á ústa sladká; c. úsměv sladký; c-á fráze; je jako c-á panenka slabý n. rozmazlený; zast. ob. c-á bába obchodnice s cukrovím; zeměd., bot. řepa c-á cukrovka; bot. třtina c-á cukrovník; čirok c.; med. úplavice c-á onemocnění projevující se poruchou přeměny uhlovodanů a vyznačující se přítomností cukru v moči, diabetes (mellitus), cukrovka; přísl. cukrově: přen. c. bílé záclony jako cukr; mluvit, tvářit se c. sladce