dřevný I, dřevní I příd. k dřevo: d-á drť; d-í suroviny, vlákna; zast. d-ý trh (Jir.) na dřevo; bot. d-í část cévních svazků dřevo, xylém; chem. d-ý ocet, líh, dehet, plyn vznikající suchou destilací dřeva