další příd. 1. v něj. sledu (místním n. časovém) nejblíže následující; příští, následující: d. řádek; d. dveře; d. události; d. léta; d. řečník; d. tři členové; d., prosím! nechť vstoupí, kdo je na řadě; d. hosté jiní, noví; zpodst. jen v úř. stylu, jinak nevhodné další opatření, věci, výklad: až na d.; d. obstaráme; v dalším se dozvíte 2. v něčem pokračující: d. vývoj; d. jednání, vzdělání, pobyt †3. 2. st. k daleký; vzdálenější: ze sousedství blízkého i d-ho (Jir.)