de- předp. (z lat.) obměňuje význam základu (začínajícího souhláskou) významem lat. předp. de od, pryč (denacifikace zbavení nacistického rázu, odnacizování; decentralizovati odstranit, zrušit centralizaci; demaskovati odstranit masku, odmaskovat; demoralizace ztráta morálky, znemravnělost; dehydratace zbavení (látky) vody); v. též des-