deklarace, -e ž. (z lat.) 1. veřejné, zprav. slavnostní prohlášení, projev: d. o rovnosti národů; d. českých poslanců roku 1868; Martinská d.; D. práv pracujícího a vykořisťovaného lidu; D. práv národů Ruska; polsko-sovětská d. z r. 1941; podepsat d-i 2. veř. spr. označení obsahu, popř. ceny zásilky v dopravě, v celním řízení ap.; prohláška: celní d.; deklarační příd.: d. protest; deklarativní v. t.