delfín, -a m. (z řec.) mořský savec příbuzný velrybě; zool. rod Delphinus: d. obecný; delfín, -u m. (j. 2., 4. též -a) sport. závodní plavecký způsob kombinující motýlkový záběr paží se současným pohybem obou nohou nahoru a dolů