devisa II [-za], deviza, -y ž. (z fr.) měna cizího státu: získat hodnotné d-y; plýtvat d-mi; dovážet za drahé d-y; příděl deviz; peněž. pohledávka na cizí měnu, v cizině splatná; devisový [-zo-], devizový, devisní [-iz-], devizní příd.: d-ový trh; d-ní opatření; d-ová rezerva, půjčka; d-ový zákon; d-ové suroviny; přísl. devisově, devizově: d. vázané zboží