devon, -u m. (6. j. -u) (z angl.) geol. čtvrtý útvar prvohor (nazv. podle hrabství Devonshire v Anglii); doba vznikání tohoto útvaru; devonský příd.: geol. d. útvar