divergence [dy-], -e ž. (z lat.) 1. odchýlení, odklon (op. konvergence): fyz. d. os, zrcadel; d. paprsků rozbíhavost; mat. d. řady 2. vývoj, jehož linie se rozbíhá, rozvětvuje: biol. d. znaků rozbíhání (podle Darwina); jaz. d. jazykového vývoje rozrůzňování jazyků v jejich vývoji 3. kniž. (mezi kým, čím) rozpor, neshoda: d. mezi přáteli; d. mezi dvěma názory, výpověďmi; divergentní, řidč. divergenční příd. rozbíhavý neshodný (op. konvergentní): d. kořeny zubů; d. síly, názory; fyz. d. paprsky; jaz. d. vývoj jazyků; mat. d. posloupnost jsoucí bez limity; přísl. divergentně; podst. divergentnost, -i ž.: d. vývoje