Nalezeno 28 heslových statí.

doba

, -y ž. omezený časový úsek; období: d. předhistorická, historická; d. vlády Přemyslovců; d. husitsk…

dobaliti

dok. (3. mn. -í) (co) dokončit balení: d. zásilku

dobalovati

ned. k dobaliti

dobarviti

dok. (3. mn. -í) (co) dokončit barvení; dovést barvení k úplnosti: d. látku; d. vynechaná místa; d…

dobarvovati

, dobarvovati se ned. k dobarviti, dobarviti se

dobatoliti se

dok. (3. mn. -í) (kam) batolením dospět: dítě se dobatolilo k židličce

dobatolovati se

ned. k dobatoliti se

hnědoba

, -y ž. miner. hnědá odrůda pyromorfitu

*chudobarvý

příd. málo barvitý: ch-é slepice (Kos.); přen. ch-á řeč (Čech)

chudoba

, -y ž. 1. nedostatek jmění, úplná nemajetnost: žít v ch-ě; odstranit ch-u lidu; vysvědčení ch-y (za…

nádoba

, -y ž. dutý předmět na přechovávání n. přenášení tekutých n. sypkých hmot a drobných předmětů: hlin…

nápodoba

, -y ž. 1. napodobení, imitování: pud n-y; n. národní písně 2. řidč. napodobenina: n. lidového kroje

*nepodoba

, -y ž. nepodobnost: přeměniti k n-ě tvářnost (Chodska) (Vrba)

nezdoba

, -y m. i ž. ob. expr. nezbeda, nezbedník, nezvedenec: n. daremná (K. Čap.); n. jeden!

nezdoba

I, -y ž. 1. ob. nezbednost: udělat, tropit, provést n-u; být jen pro n-u *2. něco, co není k ozdobě,…

obdoba

, -y ž. 1. přibližná shoda, podoba s něčím; analogie, podobnost: soudit podle o-y, z o-y 2. něco pod…

ozdoba

, -y ž. 1. věc (též ornament ap.) něco zdobící, krášlící: zlatá, skleněná o.; o-y z perleti; ornamen…

podoba

, -y ž. 1. shoda charakteristických rysů, vlastností u živých bytostí, věcí a jevů; podobnost 1: p. …

podobati se

ned. 1. (komu, čemu, poněk. zast. ke komu, čemu; *na koho) mít s někým, něčím shodnou podobu (ve výz…

pradoba

, -y ž. kniž. pradávná doba: svítily jste (hvězdy) od pradob (Slád.)

přízdoba

, -y ž. kniž. 1. ozdoba, často drobná, příkrasa: barokní p-y vídeňského hradu (Bass); briliantové p-…

pseudobaroko

, -a s., pseudobarok, -u m. archit. nepravé, nepůvodní, napodobené baroko; pseudobarokní příd.: p. s…

spodoba

, -y ž. jaz. s. hlásek vzájemné připodobnění dvou, nejč. sousedních hlásek; asimilace: s. zpětná, po…

šedobarvý

příd. řidč.: š-á tvář (Včel.)

†údoba

, -y ž. podoba 2, tvar 1: ztepilá těla ú. (Čech)

výzdoba

, -y ž. 1. vyzdobení, vyzdobování: provádět úpravu a v-u hrobů; skončit v-u vánočního stromku 2. způ…

*zapodobati se

dok. (komu) 1. stát se na chvíli podobným: chtěl se z. svým učitelům (Pražák) 2. zazdát se: zapodoba…

zdoba

, -y ž. poněk. zast. bás. ozdoba 1: třpyt mosazných zdob (postrojů) (Rón); gotická z. ornamentů (Mac…