dodávka, -y ž. (2. mn. -vek) 1. dodávání, dodání objednaného zboží: omezit d-u plynu, elektrického proudu; svěřit, vyřídit d-u 2. určená dávka; kontingent: plnění d-vek mléka, obilí 3. dodávaný, dodaný předmět: expedovat d-u; zbohatnout z d-ek 4. slang. dodávkové auto