doslov, -u m. (6. j. -u) závěr (řeči, článku ap.); dodatek (autora, vydavatele ap. na konci knihy): ukončit poradu krátkým d-em; – d. k svazku Nerudových básní; kritický d.; vysvětlit v d-u poslání knihy