dostávati I ned. k dostati: d. zprávy; d. nádech; – d. hlad: d. závrať, horečku; dítě dostává zuby; d. vynadáno; d. výprask: – d. zboží; už dostáváte? jste obsluhován?; d. podporu v nemoci; – policie ho přes měsíc dostávala chytala, snažila se chytit; – těžko d. žáky k učení; – d. úrodu pod střechu; d. slova přes rty; – ob. d. rukou na skříň; – d. odvahu, pochvalu, nápad