dozorství, s. řidč. dozorčí funkce, dohlížení, dozor: vzájemné d.; d. nad stavbami; školní d.; poříční d.