dveře, dvéře, ž. pomn. (2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi) otvor do uzavřeného prostoru opatřený pohyblivým plošným zavíracím zařízením: jednokřídlové, dvoukřídlové d.; otáčecí, zasunovací, dřevěné, skleněné d.; d. budovy; d. od půdy, na půdu; d. od skříně; d. do sklepa, na balkón; odmykat, zamknout d.; otevřít, zavřít d.; klepat na d.; stanout ve dveřích; otevřené d.; jednání za zavřenými dveřmi, přen. tajné; u nás jsou vám vždy d. otevřeny jste vždy vítán; otevřít d. vysokoškolskému vzdělání dělníků umožnit je; den otevřených dveří volného přístupu; svým jednáním si zavřel d. k nám znemožnil si styk s námi; nezavírat d. dalšímu jednání nebránit možnosti; byla nouze, nedostatek zaklepal na d. dostavil se, nastal; zaklepat na d. vlivných přátel obrátit se k nim o pomoc; žně máme (jsou) přede dveřmi brzo nastanou; revoluce stála přede dveřmi, za dveřmi, kniž. bušila na d.; vyprovodit někoho ze dveří, přen. přimět jej k odchodu; ukázat někomu d., zhrub. vyrazit s někým d. vyhodit ho, vyloučit ze společnosti; už ať jste ze dveří! opusťte místnost; deputace si u ministra podávaly d. chodily jedna za druhou; d. se u něho netrhly stále přicházeli lidé; zametej před vlastními dveřmi (čast. před vlastním prahem) (expr.) starej se o své vlastní záležitosti, všímej si svých nedostatků a neupozorňuj na cizí; horn. větrné d. uzávěra v důlních chodbách, kterou se řídí proudění vzduchu; zdrob. dvířka, -řek, řidč. dvírka, -rek s. pomn. (3. -ům, -ám, 6. -ách, 7. -y, -ami): d. u kamen, do komína; nechat si zadní d. otevřena, přen. zajišťovat si možnost ustoupit, volnost rozhodnout se jinak; příd. dvířkový: d-á mřížka; expr. zdrob. dvírečka, dvířečka (*dveříčka, Baar), -ček s. pomn. (3. -ům, -ám, 6. -ách, 7. -y, -ami)