energetický [-ty-] příd. 1. vztahující se k energii: e-é zdroje energie: e-á výměna látek; e-á hodnota bílkovin; řidč. e-é založení (povahové) (Píša) energické, činorodé 2. týkající se energetiky jako průmyslového odvětví vyrábějícího energii, zvl. elektrickou: e. plán; e-é hospodářství; e-é podniky; e-é strojírenství; e-á základna státu 3. k energetismus: e. názor světový pokládající energii za podstatu světa; přísl. energeticky: živiny o stejné kalorické hodnotě se mohou e. zastupovat; podst. *energetičnost, -i ž. (Muk.)