fór, -u m. (z něm.) ob. expr. 1. zprav. mn. fóry předstírání něčeho dobrého, hodnotného, šlechetného; plané, vypínavé řeči; klamné výmluvy ap.: kampak na nás s těmihle fóry!; to je starý f., ten známe; udělat něco z fóru z nafoukanosti, z rozmaru; dělat fóry dělat drahoty, okolkovat; vypínat se; dělat s někým fóry dlouho n. se zbytečnými ohledy s ním jednat; jaképak s tím fóry! okolky, cavyky 2. vtip, nápad: uveřejňovat psiny a fóry; to byl hloupý f.!; expr. zdrob. fórek, -rku m. (6. mn. -cích): ust. spoj. pro f., na f. pro formu, naoko