fantastický [-ty-] příd. (z řec.) 1. založený na fantazii, ne na skutečnosti, nejsoucí v souladu se skutečností: f. výlet do vesmíru; f-é ledové květy na okně; f-é obrazce; f-é postavy; f. příběh; f-á fabulace Arbesova; f-á mysl; f. svět; f. snílek 2. expr. neobvykle velký n. jinak nápadný; přemrštěný, výstřední, podivuhodný: f-á cena; f-é rozměry; f-é plány; f-á rychlost; f-é tvrzení; f-é zprávy; f. model šatů; přísl. fantasticky: f. znít, zbarvit; f. ohromný; podst. fantastičnost, -i ž.: romantičnost, mysticismus a f. Zeyerova díla; směs f-i a skutečného pozorování