faul (dř. ps. foul), -u m. (6. j. -u) (z angl.) sport. slang. nedovolený zákrok při kopané, hokeji ap.; osobní chyba při košíkové