federalisovati [-zo-], federalizovati (*federovati) ned. i dok. (co) uskutečňovat, uskutečnit federalizaci něčeho: politické úsilí směřovalo k samostatnosti v rámci federalizovaného státu; (dř.) Federované dělnické tělocvičné jednoty (zkr. FDTJ) ○ předp. z-