fiktivní [-ty- i -tý-] příd. spočívající na fikci; vymyšlený, smyšlený, neskutečný, nereálný (op. skutečný, reálný): f. hodnoty; f. zásluhy domnělé; přísl. fiktivně: f. pojmout postavy; podst. fiktivnost, -i ž.