filc, -u, -e m. (6. j. -u) (z něm.) ob. plst: klobouk z tmavého filcu; filcový příd. ob. plstěný: f. klobouk