flotila [-ty-], -y ž. (z fr. driv. špan.) oddíl válečných lodí: britská atlantická f.; flotilový příd.