generál (zast. a ob. expr. jenerál), -a m. (1. mn. -ové) (z lat. zákl.) 1. nositel jedné z nejvyšších vojenských hodností: velící g.; českoslovenští důstojníci a g-ové; g. armády (v čs. armádě) nejvyšší vojenská hodnost (v. též generál- I); brigádní, divizní, sborový, armádní g. (dř.); g-ové a maršálové Sovětské armády; císařští, nacističtí g-ové; chodí jako j. (expr.) vzpřímeně, nadutě; g-é bez vojska zprav. přen. vůdcové něj. organizace, hnutí ap., opuštění jeho prostými příslušníky; přen. sociálně demokratičtí g-ové (Fuč.) vůdcové, vedoucí představitelé; expr. to je g. (j.)! přísná, energická, panovačná osoba 2. nejvyšší představený některých řádů katolické církve: g. jezuitů; ž. k 1 generálová, žena generála