-grafie (z řec.) druhá část složených podst. jmen vyjadřující, že jde o zapisování, popisování, kreslení, rýsování, tisk (řec. grafein psáti) toho n. tím, co uvádí část první (stenografie, geografie, litografie ap.)