gruntovat ned. (z něm. zákl.) 1. ob. důkladně, od základů uklízet: g. v domácnosti; g. před svátky; jarní gruntování 2. výtv. slang. dělat základ, podklad pod barvu, podkládat ○ předp. vy-