haplologie, -e ž. (z řec. zákl.) jaz. vynechávání hlásek, hláskových skupin n. slabik následujících po sobě, zprav. při rychlé řeči (např. čéče, páč, cák místo člověče, poněvadž, copak); -logický příd.: h-é zkrácení slova