hausnumero, -a s. (z něm.) ob. expr. libovolně zvolené, vymyšlené číslo udávané za přesné: uvádět h-a; počítat s h-y; operovat s h-y; statistická h-a