hemzat (se) ned. nář. lézt, hemžit se, plahočit se: králíci se hemzali krávě pod nohama (Svět.); člověčí pachtění a hemzání (Staš.)