hen (*hena(j), *henka(j) aj.) přísl. nář. tam, tamhle: co máš hen tu nohu na rameně (Erb.); hen ten kusek (Mart.); henkaj, ten (prstýnek) jí kup (A. Mrš.)