herberk, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) (z něm.) 1. někdejší cechovní útulek pro vandrovní tovaryše, cechovní hospoda: hledat h.; přespat v h-u; krejčovský h. 2. ob. hanl. špatná noclehárna, špatný útulek: přespávat v zašpiněném společném h-u; nemá ani na h.; tlouci se po všelijakých h-cích; mít u někoho h. útulek 3. ob. expr. nepořádek: v domě byl h.; máte tu učiněný h.; udělat pěkný h.