hladiti ned. (3. mn. -í, rozk. hlaď, trp. -zen) 1. (koho; co komu) rukou jemně přejíždět: h. někoho po tváři; h. ruku někomu; h. si bradu; přen. h. očima se zalíbením, vroucně se dívat: ob. expr. h. práci pracovat málo a povrchně 2. (co) činit hladkým; uhlazovat: h. dřevo; h. kámen; h. papír; tech. hlazení jemné broušení, jímž se odstraňují poslední nepatrné nerovnosti; jemné obrábění; určitý stupeň apretury u kůže, papíru, příze, tkanin ap. 3. zast. a nář. žehlit (Jir., Něm.), hladiti se ned. 1. stávat se hladkým: vrásky se hladí *2. jevit se jako hladina, jevit se hladkým: rybníky se hladily ○ předp. o-, po-, při-, u-, vy-; shladiti, vyhladiti, zahladiti; nás. hladívati, hladívati se (o) bez předp.