hladový příd. k hlad 1. pociťující nutnost jíst; lačný: h. člověk; h-é děti, přen. hubené, vychrtlé: jet s h-m žaludkem; kluci h-í jako vlci; sytý h-ému nevěří (přísloví); zeměp. h-é prameny tekoucí jen ve vlhkých letech 2. týkající se vůbec hladu: h-á horečka z hladu; h. pláč; h-á smrt; h. den strávený o hladu, h-á léčba hladem 3. expr. mající bídu, nouzi; nuzný, chudý: h. úředníček; h-é řemeslo 4. týkající se nouze, nedostatku životních potřeb, bídy: h-á léta; h-é mzdy velmi nízké: H-á zeď v Praze stavěná v 14. stol. za hladu jako nouzová práce 5. expr. (po čem, čeho) chtivý, žádostivý, dychtivý, lačný: h. po poučení; h. po knížkách; h. lásky; h-é oči 6. expr. lakotný, chamtivý: h. sedlák; hlade h-á!; přísl. hladově: h. jíst; h. se dívat; – h. vypadat; – rty moje na tvojich h. ulpějí (Ner.) chtivě; h. se na něco třást žádostivě; h. se smlouvat skrblicky; podst. hladovost, -i ž.