homo- I (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova homos stejný, rovný jako s její vlastnosti (homonymie stejné znění, homogenní jsoucí stejného rodu)