hroší příd. k hroch; hrochům vlastní, z hrocha pocházející: h. mládě; h. kůže, přen. otrlost: mít h. kůži být málo citlivý (např. k narážkám), být otrlý