hruška, -y ž. (2. mn. -šek) 1. plod hrušně, zprav. celkem kuželovitého tvaru: sladká, letní, raná h.; sušené hrušky 2. hrušeň: planá h.; stojí h. v širém poli (píseň) 3. věc tvarem připomínající hrušku: h. žárovky skleněná baňka; h. u sedla přední část sedla doléhající na krk koně; h. u jílce (meče, kordu) hlavice: tech. Bessemerova, Thomasova h. malý konvertor ve slévárnách oceli n. konvertor vůbec; sport. míč hruškovitého tvaru (pružně upevněný) určený k tréninku boxera; zdrob. hruštička v. t.