idyla, -y ž. (z fr. driv. řec.) 1. prostý, klidný, spokojený, utěšený život (zvl. na venkově); prostý příběh z tohoto života: vesnická i.; rodinná i.; milostná i.; prožívat i-u; přen. tichá, půvabná krajina: lesní i. 2. liter. básnický i prozaický literární žánr opěvující klidný, zprav. venkovský život v přikrášlené a zidealizované podobě; selanka; hud. skladba prostého a klidného, půvabného rázu, většinou drobnější formy; selanka; zdrob. idylka, -y ž.: idylický příd.: i. život; i-á krajina; i-á doba; – i. cyklus; zpodst. idylično, -a s. idyličnost: smysl pro i.; přísl. idylicky: žít i.; podst. idyličnost, -i ž.