inaugurace, -e ž. (z lat.) 1. slavnostní uvedení v úřad, v hodnost: i. rektora na vysoké škole *2. zahájení: i. (repertoáru) (Ner.); inaugurační (*inaugurální) příd. zahajovací: i. řeč, projev, slib; i-ální hra (Havl.)