jedenáct (†jedenácte, Koll., Čel., Šmil. aj.) čísl. zákl. označuje počet 11: žili spolu j. let; děti od deseti do j-i roků; porada začíná v j. tj. hodin; jedenáctkrát čísl. nás. příslovečná; jedenáctý čísl. řad.: j-á odbila tj. jedenáctá hodina; jedenácterý čísl. druh. (o užívání jmenných tvarů v. desaterý) jsoucí v jedenácti různých druzích: j-á látka; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) jedenáct: j-y nůžky; j-o mínění; zpodst. jedenáctero, -a s. jedenáct jednotlivin stejného druhu: j. zásad; jedenácteronásobný čísl. nás. jedenáctinásobný; přísl. -násobně; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) jedenáctinásobek; jedenáctina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na jedenáct stejných dílů; zdrob. jedenáctinka, -y ž.; jedenáctka, -y ž. v. t.